Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Приказано је првих десет. Ако се тражени појам не налази у приказу, будите одређенији при задавању кључа претраге.

 Резултати претраге
Пронађено појмова: 47 

див (перс. diw, зао дух, ђаво, тур. dei), латиницом: div
митолошко биће: горостас, гигант, оличење јакости и снаге.

дива (лат. diva), латиницом: diva
божанска, обожавана; данас: чувена и славна глумица, нарочито певачица; код итал. песника: љубазница, драгана.

дивагација (нлат. divagatio), латиницом: divagacija
тумарање, лутање; мед. говорење без везе, трабуњање (нарочито код умно оболелих); Рет. удаљавање од предмета (у говору и писању).

дивагирати (лат. di-vagari), латиницом: divagirati
тумарати, отумарати, лутати; мед. говорити без везе, трабуњати; рет. удаљавати се од предмета о коме се расправља.

диван (перс. dlwan, тур. divan), латиницом: divan
турски државни савет; тајни савет бивших султана; царинарница; попис пореских обвезника; источњачка софа с јастуцима (за седење и спавање); лиг. збирка списа или чланака, нарочито песама (нпр. Гетеов: ,,3ападно-источњачки диван").

диварикација (нлат. di-varicatio), латиницом: divarikacija
физиољ. разграњавање, гранасто развијање једне жиле.

дивергеитан (лат. divergens), латиницом: divergeitan
разлазан, који иде у различитом правцу, који се разилази; дивергентне линије линије које се удаљују једна од друге; фчг. који одсгупа, који се разликује; мат. чији се збир чланова неограничено повећава уколико се вишс чланова узимају; супр. конвергентањ.

дивергенција (фр. divergence), латиницом: divergencija
разилажење, удал,авање један од другог; фиг. одступзње, удаљаваше.

дивергирати (лзт. di-vergere), латиницом: divergirati
разилазити се, размицати се, одступати, удаљавати се једно од другог; бити другог мишљења.

дивертименто (итал. divertimento), латиницом: divertimento
муз. лак и пријатан музички комад, забавна композиција.


Насловна страна - Постаните сарадник - Форум - IE8 акцелератор - О пројекту

© 2006 Вокабулар, верзија 0.2.10