Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 3 

automobil (gr. l. mobilis pokretan, pokretljiv)
kola koja se tobože sama kreću, tj. kola koja se kreć pomoću motora koji pokreće benzin,nafta ili elektricitet; motorni čamac; auto.

automobilist (gr. l. mobilis)
onaj koji tera automobil, koji radi automobile, koji se bavi automobilomkao sportom

automobilizam (gr. l. mobilis)
sve što se odnosi na građenje automobilal; putovanje automobilom, teranje automobila, uaotmobilski sport.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10