Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 3 

komes (l. comes)
saputnik, pratilac; muzičiki: slično ponavljanje fuge u drugom nekom glasu.

komesar (nl. commissarius)
osoba kojoj je neki naredbodavac, naročito država, poverio naročitu dužnost (napr. finansiski komesar, vladin komesar; vojni komesar onaj koji se stara o snabdevanju vojske hranom, odelom i dr.; u Narodnooslobodilačkoj borbi politički rukovodilac pojedinih jedinica.

komesarijat (l. commissariatus)
zvanje,dužnost i sedište (kancelarija) komesara; komisarijat.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10