Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 6 

meza (tal.mezza, l.medius)
pola, upola; a meza voće (tal.a mezza voce) muz.u pola glasa, poluglasno

meza voće (tal.mezza voce)
muz. poluglasno, u pola glasa, prigušeno

mezalijansa (fr.mésalliance)
nepriličan brak, brak između osoba veoma različitih po rodu ili položaju

mezalijirati (fr.mésallier)
oženiti ili udati za nepriliku, tj. za osobu koja svojim rodom ili svojim društvenim položajem ne odgovara

mezanin (tal.mezzanino)
građ.polusprat, međusprat, svaki niži sprat koji se nalazi između dva viša; poluprozor, manji prozor između dva veća

mezatinta (tal.mezza-tinta)
slik. v. mezatinto


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10