Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 2 

patrolog (grč. pater otac, logos)
poznavalac života, spisa i učenja crkvenih otaca; poznavalac i proučavalac stare hrišćanske istorije.

patrologija (grč. pater, logia)
deo istorijske teologije koji se bavi životima, spisima i učenjima crkvenih otaca; filozofija crkvenih otaca (Irineja, Tertulijana, Klementa, Origena, Avgustina i dr.) koja spaja hrišćansku dogmatiku sa antičkom filozofijom.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10