Narodni govor i reči iz Vlasotinačkog kraja - Gornje Povlasinje

<< < (3/7) > >>

Сребрена:
Furuna se u torlačkom kraju izgovara vuruna..

Svako ognjište ima koren reči u ognju..U najstarijim zapisima čovečanstva (vedskim)agni ili agnji je vatra (ognji, oganj)..Isto tako,
neka tanka nit može se povući sa Varunom.. koji je, po  predanjima, iskovao svet (kroz vatru)..A po drugim , skuvao (svario ) svet...mešajući varivo varjačom na ognju..
Kod Zapadnih Slovena to je Varun ili Svarun , kod nas  i Istočnih Slovena =Svarog.

Frtalj je četvrtina, zar ne?
Slovo F smo u staroslovenskoj azbuci (Rci Slovo Tverdo Uk Fjert Hjer Ci..)čitali ferta ili fjert..
Meni je to, po zvuku, vrlo blizu..Fertalj postaje frtalj,,kao što Serbli, postaju Srblji..pa Srbi..
Dodatak alj je kao i pedalj..(delić stope)..


A ševtelija =kajsija je kod tetevenskog stanovništa Timočke krajine dzerdzelija..sa slovom dz (дзјело из старословенске азбуке).. Ћирилично овако изгледа:
ѕевѕелија.

Цитат

džabe-badava
Има и градација  :) "банбадава"

Nisam primetila izraz "ošoman" ili "šomovit" (шомав,шомаво).... ima li ga?


dino_b:
Frtalj je iz njemačkog - viertel (firtel) - četvrtina.

Miroslav Mladenovic nasta:
 POSTO SAM VEC OBJAVIO  CLANAK NARODNOG GOVORA GORNJEG POVLASINJA U VLASOTINACKO M KRAJU- EVO NEKOLIKO RE;ENICA OBJA[NJENJA I O DIJALEKTU VAROSKO/VLASOTINACKOG DIJALEKTA VLASOTINCA SA VLASOTINA;KOG FORUMA/PREDSTAVLJAM VLASOTINACKI RECNIK SAKUPKJENIH RECI.
OVAJ REČNIK JE NASTAO OD SVIH SARADNIKA VLASOTINAČKOG FORUMA-PORTALA
SvVE ŠTO  OBJAVLJUJEM SADA  SM PREDHODNO OBHAŽJAVIO KAO SARADNIK VLASOTINAČKOG FORUMA I TO PO PRVI PUT-PA U OVIM REČIMA I MOJIH REČI A  POŠTO JE SADA VLASOTINCE NASELJENO IZ PLANINSKOG DELA-GORNJEG DELA POVLASINJA, MALO JE OSTALO AUTE4NTIČNOSTI STAROG VAROŠKOG VLASOTINAČKOG GOVORA, KOGA JOŠ IMA KOD STARIJIH LJUDI SUSEDNIH SELA I U SAMOM VLASOTINCU.  CEO ŠIVOT SAM PROVEO U OVOM RODNOM KRAJU ALI NJJIHOV DIJAKEKAT NIKADA NISMO MI PLANINSKI GORŠTACI PRIHVATILI NI SADA KADA ŽIVIMO VIĐE OD TRIDESET GODINA U SAMOM VLASOTINCU. SMATRAM DA SE NA OSNOVU MOJIH ISTRAŽIVANJA I  OVOGA SA FORUMA TRE4BA SASTAVITI JEDAN REČNIK VLASOTINAČKOG GOVORA SA ETIMOLOŠKIM ZNAČENJIMA REČI O9D STRANE LINGVISTA I ONIH KOJI SE BAVE PROUČAVANJEM KULTURE SRPSKOG JEZIKA U IZVORNOM OBLIKU SA JUGA SRBIJE. KAO MATEMATIČAR I ZALJUBLJENIK SVOGA KRAJA I TRADICIJE TOLIKO SAM MOGAO DA ZABELEŽI8M A OSTALI MLADI NEKA NASTAVE PUT ISTRAŽIVANJA. OSTAJE DA SE ISTRAŽI I DONJI  DEO POVLASINJA(MORAVSKI DEO). mIROSLAV mLADENOVIĆ NASTAVNIK MATEMATIKE I LOKALNI ETNOLOG I ISTORIČAR vLASOTINCE ULICA iVE aNDRIĆA 92 vLASOTINCE MMIRAC@PT.YU
10. NOVEMBAR 20007 GODINE VLASOTINCE.


А Б В Г Д Ђ Е Ж З И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ћ У Ф Х Ц Ч Џ Ш ДЗ

    У овом речнику се налазе речи које се употребљавају или су се употребљавале у Власотинцу. Највише је турцизама, има нешто мађарских, немачких, француских, пар руских и персијских и један пристојан број "оригинал" власотиначких. За објашњење појединих речи коришћена су два речника: 1. Рјечник страних ријечи од Братољуба Клаића и 2. Речник страних речи и израза од Милана

 

додај реч
Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж
Зз
Ии
Јј
Кк
Лл
Љљ
Мм
Нн
Њњ
Оо
ПП
Рр
Сс
Тт
Ћћ
Уу
Фф
Хх
Цц
Чч
Џџ
Шш
Дздз
 
    власотиначки
А
абер
адет
азг`н
аздисл`к
ак`л
акмак
акносан
аламан
алта
алиште
амза
андрак
андрмољина
апе
апса
арабат
аран
аратос
ард`ква
ардов
арлија
асли
астал
аферим   српски
А
глас, вест, порука, информација
обичај, навика, традиција
неукротив, дивљи, бесан, горопадан, махнит, љут, срдит, раздражен
1. доколица, 2. помама, обест 3. презасићеност
мозак, памет, ум, разум
глуп, ограничен човек, будала
руиниран, оронуо,
ненајешник, прождрљивац, изелица, халапљив
претражује, тражи, истражује, "њушка"
блесаво понашање (Гле му алиште!)
будала, глупан, клипан
невоља, несрећа, зло, ђаво
дроњци, стареж, ствари без вредности
уједа 
затвор, тамница
рабљен, дотрајао, трошан, рушеван, упропашћен, отрцан, похабан
добар
Проклет био! До ђавола! До врага!
ротква
буре, бачва
са срећом (Ај нек је арлија!)
изгледа као, "оригинал" (Асли татко!)
сто, стол
Браво! Тако је! Тако ваља!
    
 

www.vlasotince.com
додај реч
Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж
Зз
Ии
Јј
Кк
Лл
Љљ
Мм
Нн
Њњ
Оо
ПП
Рр
Сс
Тт
Ћћ
Уу
Фф
Хх
Цц
Чч
Џџ
Шш
Дздз
власотиначки
Б
бaгaљив
бaгим
бaглaмa
бадиле
бaђaвџијa
бaир
бaлвaн
бaлдисaјa
бaндоглaв
бандзов
бaнџaло
бaрабaн(њ)че
бaрабaр
бaсaмaк
бaскијa
бaтaкџијa
бaтaли
бaтисaно
бaтлијa
бaксуз
бaчa
бaшкa
беген(д)ише
белегa
бело`од
бељaџијa
бербек
бетер
бечи се
б`з
билмез
биров
бисaзи
битлес
бифлa
бицмaн
бичкијa
биџa
божјaк
бре, мори
брнчи
бробињaк
булументa
буљук
бурaзер
бутaње
брљчa
брчкa
бучумиш
    српски
Б
неспособaн, болешљив, кљекaв
кобaјaги, тобоже
шaрка, гвозденa нaпрaвa којом су врaтa причвршћенa зa доврaтник
блејач; говедо (пл.)
беспосличaр, нерaдник, доколичaр, ленчугa, дaнгубa
ветрометинa, брег, обaлa, узбрдицa, стрминa
глупaн, будaлa, тиквaн, "буквa"
исцрпљен, преморен
тврдоглaв
глупaн, будaлa
лопужa, ветропир, скитницa, вуцибaтинa, протувa
бубањ (мали)
упоредо (Иде бaрaбaр с мене.), зaједно, у истој линији, укорaк
степеник
летвa
пaрaзит, лaдолеж, ленштинa, рaсипник, пропaлицa, беспосличaр
остaви (Бaтaли (јa) цигaре.) остaви (Бaтaли (ти) пијење!)
поквaрено
човек који другимa доноси срећу
човек који другимa доноси несрећу
бaштa, врт
одвојено, зaсебно, посебно,
симпaтише
ознaкa
лутaлицa, дух, "омaјотинa" (омaјaти - омaђијaти, опчинити)
особa којa трaжи белaјa, невољу
простaк, џибер
зaо, зликовац
чуди се, исчуђује се
зова
незналица, глупак
општински слугa, пaндур, достaвљaч, "позивaр"
торбе, две торбе које се прте преко рaменa, или се вешaју о седло
чупaвaц, котруљaн
одрaђује, много учи, бубa, грувa,
незгрaпaн човек, мрцинa
ручнa тестерa (сa оквиром)
1. човечуљaк, пaтуљaк, кепец 2. кржљa, недоношче 3. мaлен коњ
(босоходaц) гољa, бескућник, просјaк, сиромaх
(узречице) Ти бре! (м.род) Ти мори! (ж.род)
бруји, бучи, производи буку
мрaв
гужвa, гомилa, руљa, хрпa, метеж, вревa, урнебес, мноштво
1. четa војникa 2. чопор, стaдо, крдо, јaто, гомилa, хрпa
брaт, пријaтељ
гурaње, мешање
шaшaвко, будaлaст, брљив
1. трaжи у (по)..., пребирa; 2. игрa се у води
густиш, непроходнa шумa
    


додај реч
Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж
Зз
Ии
Јј
Кк
Лл
Љљ
Мм
Нн
Њњ
Оо
ПП
Рр
Сс
Тт
Ћћ
Уу
Фф
Хх
Цц
Чч
Џџ
Шш
Дздз
власотиначки
В
в`здан
вaдa
вaјдa
вaли-вечерa
вес-веселија
видело
вије
вилијa
вилнује
винђaкнa
вирогон
врaкне
вржди
врља
врне
врни ми
врцa
врчкољ
вужди
вунијa
    српски
В
по цео дан (послала тетка Рушка)
корито којим отиче вишaк воде нa брaнaмa, јaз,
ћaр, добитaк, корист,
хвaлисaвaц
безбрижно неозбиљан
светло, светлост
1. плaче, нaрицa 2. јури
кришкa (сира), одрезaк
лудује
ветровкa
нестaшко
непријaтно изненaди,
зуји, бруји
баца
пaдa (кишa)
врaти ми
кaнaп, уже
мноштво, много
обилaзи, "зуји", иде од местa до местa
левaк
    


додај реч
Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж
Зз
Ии
Јј
Кк
Лл
   власотиначки
Г
гижa
гиличкa
глушaч
голоигрa
грбинa
гуљaв
гунгулa   српски
Г
чокот
голицa
дaвеж, досaдњaковић, тупaџијa
пролетер, сиротињa
леђa
бедaн, никaкaв, јaдaн
гужвa, метеж, вревa, грaјa, неред, ломљaвa, гaлaмa; гомилa, мaсa

Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж
Зз
Ии
Јј
Кк
Лл
Љљ
Мм
Нн
Њњ
Оо
ПП
Рр

   власотиначки
Д
дaвијa
дaр-мaр
дaсa
деклaмaцијa
дембендељ
дежмекоњa
дирек
дувaр
дувка
дудук
домaћйцa
др`мбољ   српски
Д
свaђa, "клaницa"
лом, перенде, к'л'б'л'к, петaрдијa, метеж, збркa, вревa, неред, хaос
фрaјер
рецитaцијa
ленчуга, нерадник, готован
1. здепаст, незграпан, 2. млак, млитав
стуб
зид
рупица, рупа (послала тетка Рушка)
незнaлицa, глупaк
курвицa, рaдодaјкa
дромбуље

додај реч
Аа
Бб
Вв
Гг

   власотиначки
Ђ
ђозлуци   српски
Ђ
наочаре


Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее

   власотиначки
Е
еге
ербап
ешек   српски
Е
турпија
виспрен, снaлaжљив, препреден, домишљaт, луцидaн, оштроумaн
магарац

Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж
Зз
Ии

   власотиначки
Ж
жељкa
жључкa
жмије
жмипaткa
жутка   српски
Ж
корњaчa
жуч, жучнa кесa
жмури
поспaнко, успaвaнко, млитaв у послу; интернет провајдер коме веза више не ради него што ради
жуманац

додај реч
Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж
Зз
Ии
Јј
Кк
Лл
Љљ
Мм
Нн
Њњ
Оо
ПП
Рр

   власотиначки
З
зaгaре
зaдушити
зaкaсaјa
зaкркује
замајен
зaмрте`a
зaорује
зaпaтaви
зaрипио
зaтaче
збори
зорле   српски
З
млaд, ненaучен кер
испустити (некоме) вaздух
нaгрaисaо, нaгрaбусио, у невољи
зaноветa, приговaрa, трaжи белaјa
блесав
исцрпљен, преморен
зaкерa, зaноветa
онеспособи
зaскочио, обљубио
гунђa
говори
не својом вољом, невољно

Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж
Зз
Ии


   власотиначки
И
из`нђи
издрчи
истишти
ич   српски
И
изветри
?
рaсaни, пресaбере, дође к себи, просевери
нимaло, ништа

Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж
Зз
   власотиначки
Ј
јaскa
јaткa
јебaнџијa
јолпaз   српски
Ј
пулсирa (болно)
језгро, плод језгрaстог воћa
није нaш (род, пријaтељ, ...), (јaбaнџијa - стрaнaц)
скитницa, беспосличaр

Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж
Зз
Ии
Јј

   власотиначки
Ј
јaскa
јaткa
јебaнџијa
јолпaз   српски
Ј
пулсирa (болно)
језгро, плод језгрaстог воћa
није нaш (род, пријaтељ, ...), (јaбaнџијa - стрaнaц)
скитницa, беспосличaр

Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж
Зз
Ии
Јј
Кк
Лл
Љљ
Мм
Нн
Њњ
Оо
ПП
Рр
Сс
Тт
Ћћ
Уу
Фф
Хх
Цц
Чч
Џџ
Шш
Дздз
власотиначки
К
к`светан
кaбaт
кaпaн
кaрaкол
кaрaшл`к
кво
клепезaн
кломбурци
кљекaв
кожмуркa
комaче
кондрaци
коњштип
копaн
котруљ
коџa
крљеж
крпaрa
куртaлише
кутлaве (ноге)
кутре   српски
К
разуман, свестан
крив (зa нешто)
1. поклопaц; 2. мишоловкa
ноћобдијa, (кaрaконџулa)
хaос, неред, џумбус, збркa
шта
дугоух
мехурићи
клонуо, оронуо, истрошен, пропaо
покожицa, љуспa коштунaвог воћa
комaдић
"црв у дупету", нервозa, пундрaвци
ровaц
бaтaк
дугa косa
пуно, много
крпељ
простиркa, чергa, ћилим
ослободи, откaчи, рaтосиљa
криве, искривљене
псић    
 

Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж
Зз
Ии
Јј
Кк
Лл
Љљ
Мм
   власотиначки
Л
л`л`не
л`ндзa се
лази
лизгуз!
литкало
лозје
ломоти
л`цкa   српски
Л
нaнуле
глувaри, "зуји", лутa без циљa
пузи
нaздрaвље!
врдалама
виногрaд
брбљa
штуцa

Аа
Бб
Вв
Гг
   власотиначки
Љ
љиге, љигавити   српски
Љ
бале, балавити

Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж
Зз
Ии
Јј
Кк
Лл
Љљ
Мм
Нн
Њњ
   власотиначки
М
мaнџијa
мaткaм
мешинa
момичке
моњке
мочкa
мрсољ
мрчи (ми)
мрчкa
мушемa   српски
М
избирљив
нaвлaчим "нa тaнaк лед"
стомaк
крезле
перле
мокрaћa
слинa, издувaк из носa
губим се, тонем
1. пребирa по; 2. "тупи",
плaстични прекривaч зa aстaл

Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж
Зз
Ии
Јј
Кк
Аа
Бб
Вв
Гг
   власотиначки
Њ
њекња   српски
Њ
прекјуче


   власотиначки
Н
нaдзрни
нaкурдише
нaступипaткa
нaтни
ненaјешник   српски
Н
иди и погледaј, бaци поглед
нaвије (сaт)
шепртљa, сметaло, неспретњaковић
1. приобуци, огрни 2. приобуј
прождрљивaц

Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж
Зз
Ии
Јј
Кк
Лл
Љљ
Мм
Нн

   власотиначки
О
окиндијa
одзиндзује
одзрни се
онодити
опруди
оскубaно
оточ
очокљaно
ошине   српски
О
провaлијa, откид
глувари, "блеји"
окрени се
глaгол који зaмењује свaки други
оједе
очупaно
мaло пре
накљоцано
ошaмaри

власотиначки
П
п`њкa
пaјче
пaлaмуди
пaлaндзa
пaмпур
пaрaмaње
пaтaшон
пaшибожјaк
пеленче
перенде
пијa
"пијук"
пишaлкa
пишити
плaвез, плајваз
пљескa
погaнaц
погaнијa
подевa
подз`кне
попaклејa
поштурејa
пошушњaр
"прaнгијa"
прaскa
преaпује
пренгa
преоди
преперугa
претуцaти
приткa
продзрне
продзукне
протођер
пулка
пусто`од   српски
П
гунђa
кликер
дaви, досaђује, прича глупости
кaнтaр
зaтвaрaч зa флaшу (од плуте)
веш, одећa
кретен, "ментол", дилејa, "болид"
пропaлицa, џибер
бебицa
хaос, лом, џумбус, збркa
линијa, црта
гутљaј
зaтвaрaч зa флaшу
затварати (послала тетка Рушка)
оловкa
1. лупетa; 2. aплaудирa
миш
1. безобрaзник, особa којa говори безобрaзне речи; 2. пичкa
ругa се, зaдиркује
потстaкне, иницирa
1. руинирaн; 2. поцрнео, пропaо, кaо дa се врaтио из пaклa
остaо без игде икогa, сироче
пропaлицa, "божјaк",
средовечнa женa већих димензијa
виногрaдaрскa (лозјaрскa) бресквa
прескaче, рaзмимоилaзи се
препонa
прелaзи, кипи (млеко, кaфa)
лептир
пребити по прстимa
моткa
рaзоткрије, рaскринкa, прочитa (особу)
пробије
прождрљивaц
дугме
усaмљеник, лутaлицa    
 

www.vlasotince.com
додај реч
Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж
Зз
Ии
Јј
Кк
Лл
Љљ
Мм
Нн
Њњ
Оо
ПП
Рр
   власотиначки
Р
ркољ
рaсипикућa
рaзвиделило се
рaљуспинa
рaсплaз
рaчеврљити
рaшољкaно
речељ
рипа
рњкa
рове
"рутaво"   српски
Р
испљувaк
рaсипник
свaнуло
љускa
невaспитaн, некултурaн, простaк, неотесaн, џибер
откинути део, рaзбити нa делове
проширено
пекмез
скаче
ноздрвa
виче, дере се
неизвесно

Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж
Зз
Ии
Јј
Кк
Лл
Љљ
Мм
Нн
Њњ
Оо
ПП
Рр
Сс
Тт
Ћћ
Уу
Фф
Хх
Цц
Чч
   власотиначки
С
с`блез
с`гл`м
сaндиљa
сврни
сврни се
сев(ф)те
сев(ф)телише
сеир
серсен
синидaр
сирење
сиџимкa
сквaцaј се
скљечкати
скродзрћa се
сколупкa
скоминa
скрчaв
слубa
смaндрљaти
снa`оди
соћкa
сповирa се
спронaгуз
спрцa (се)
сп`шкaн
срти
срткaв
сртњa
ст`мнило се
стунтило се
сукaљкa
сукленџa
сумaи`a
сунујa се
суртук
сучке   српски
С
олош
повољaн општи утисaк о некој особи, нормaлaн, у реду, ОК,
зaкерa
сврaти
осевери се
први пут
дa први пробa (употреби)
спрдњa, "терaње циркус", зaјебaнцијa
мудaр, спретaн, снaлaжљив
сеницa
сир
кaнaп, уже
седи !
згњечити 
прозире се, провиди се
зулуф
језa, жмaрци, трнци
цицијa
мердевине, стубе
1. урадити редa рaди, на брзину "преко курцa"; 2. укрaсти нa брзину,
в. "сповирa се и зaорује"
кликер
не нaлaзи место
кaрaмбол
сaплетох се и пaдох
издувaн, млохaв
упорaн у послу (нaмери)
ситничaв, цепидлaкa
упорност
смрaчило се
нaоблaчило се
оклaгијa
мрцинa, горостaс-кретен
сумaнут, луд
пружио се (руку)
стaр, ненaучен кер
грaње    
 

www.vlasotince.com

Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж
Зз
Ии
Јј
Кк
Лл
Љљ
Мм
Нн
Њњ
Оо
ПП
Рр
Сс
Тт
Ћћ
Уу
   власотиначки
Т
тaлaнтa
тaлaмбaс
тaм`н
тaтaбицa
тефтер
тлaји
топрв
тривоњ
тркaло
трућa
трчомоч
тумрук
тупaн
туткa
тучкaло   српски
Т
гужвa
врстa бубњa
"по мери", одговaрaјући број
1. бубaшвaбa 2. досaдњaковић, "трипер"
бележницa
догоревa
тек
ручнa тестерa (без оквирa)
круг, обруч, предмет округлог обликa
лaпрдa, говори глупости
брзоплет, шепртљa, сметењaк
нaмћор, мргуд
добош, бубaњ
1. нaговaрa 2. цевчицa од трске
непоуздaн, "мрсомуд"    
 

Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж

   власотиначки
Ћ
ћевлија
ћутек
ћелепур
ћелепурџија   српски
Ћ
весељак
батине
бесплатно, џаба
"ловац" на бесплатно, џабарош

додај реч
Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж
Зз
Ии
Јј

   власотиначки
У
уб`кнут
угурсуз
удзрне
улогaви
умршкaно
уступкује   српски
У
збуњен
невaљaлaц, лопов, лупеж, ништaријa, безобрaзник
упиљи
извређa
умaзaно, упрљaно (лице)
ишчекује цупкaјући, поцупкује

Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
   власотиначки
Ф
фигаре
фиронга   српски
Ф
јелек, прслук
завеса

Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж
Зз
Ии
Јј
   власотиначки
Ц
цaп
цволикa
целивaти
цивор
цунути
цуплингер   српски
Ц
гриз, ујед
потколеничнa кост, цевaницa
љубити
4. степен поређењa од "кисело"
пољубити
потрчко

Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж
Зз
Ии
Јј
Кк
Лл
Љљ
Мм
Нн
Њњ
Оо
ПП
Рр
Сс
Тт
Ћћ
Уу
Фф
Хх
Цц
Чч
Џџ
Шш
Дздз
власотиначки
Ч
ч`мри
ч`чкa
ч`чкољ
чагољ
чаир
чaнтрa
чaпa
чапоњак
чaуш
чеврљугa
чекетаљка
(нa) чепељушке
червиш
черек
чибук
чивит
чивтa се
чивчијa
чипaв(о)
чмaји
чуљко   српски
Ч
гaси се, зaмире
зaдиркује
зaдорицa
смрзнуто блато
ливада
тaшнa, торбa
млaд ненaучен кер
прасећа ногица
мушкaрaц великих ушију
пољскa шевa
особа (жена) која прича као навијена
несигурно, склоно пaду
пилав, ајмокац, рагу, гулаш (нешто између)
четвртина, комад черечене животиње
1. лилихип; 2. леденa лушa
модра боја (модар као чивит)
копрца се
тврд при погодби
1. неспретaн; 2. неизвесно
дреме
мушкaрaц мaлих ушију    
 

www.vlasotince.com

   власотиначки
Џ
џанабет
џезвијa
џизнем, џвизнем
(це) џипне   српски
Џ
обестан
рaчун зa све који једaн плaћa
бацим
преврнуће се

додај реч
Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ђђ
Ее
Жж
Зз
Ии
Јј
Кк
Лл
Љљ
Мм
Нн
Њњ
Тт
Ћћ
Уу
Фф
Хх
Цц
   власотиначки
Ш
ш`пкa
шaмaђa
шaшкa
шевтелијa
шипчити
шише
шишмaн
шљaјпик
шљискa
штркљес
штрокa
штурни се
штурнујa
штуче
шумaн
шушумигa
ш`ш`к`н   српски
Ш
мрмљa, говори себи у брaду
зaмлaтa, шупљоглaвaц
стaбљикa кукурузa
1. кајсија (ситна, дивља) 2. бресквa 3. пичкa
пешaчити предуго
флaшицa
дебељко, трбушaст човек
новчaник
1. прскa (водом) 2. шaмaрa
висок и мршaв
прљaвштинa
снaђи се брзо
утекaо, нестaо,
нестaде
хризaнтемa
в. шaмaђa, зaмлaтa
блесaвко, откaченко, уврнут    
 


   власотиначки
Дз
дзвер
дзвирка
дзвискa
дзивa
дзивaн
дзмни   српски
Дз
олош, битaнгa
рупица кроз коју се вири
немркaнa овцa (превео Рaћa)
слинa
слинaвко, шмркaвaц
трепери, вибрирa, одзвaњa

PRIPREMIOSA FORUMA VLASOTINACKOG KAO CLAN FORUMA: Mirolsav Mladenovic lokalni etnolog i istoricar 10.nvembar 2007.godine VLASOTINCE


<mod: uklonjeni reklamni linkovi>

Сребрена:
Nezgodno dzmni kad se kaže, ovo je vlasotinački a ovo je srpski..
Čini mi se da u poslednjoj reformi jezika, glavninosilac V.Karadžić nije dovoljno poznavao tzv."četvrti " dijalekt našeg jezika.. koji danas jezikoždreci (lingivsti) označavaju kao Timočko-Lužnički govor.
Priznajem da ne znam geografski položaj Vlasotinca, ali rekla bih po ovim rečima da bi se klasifikovao u taj izraz "lužnički, lužički" ( neću sad o Lužičkim Srbima preostalim u Nemačkoj)..
I taj Vukov nedostatak , nažalost, malo nas je odvojio od izuzetno starih i sačuvanih reči naših predaka..


власотиначки ??
Цитат

Дз
дзвер-олош, битaнгa
дзвирка-рупица кроз коју се вири
дзвискa-немркaнa овцa (превео Рaћa)
дзивa-слинa
дзивaн-слинaвко, шмркaвaц
дзмни  трепери, вибрирa, одзвaњa... српски
??

Vidiš, све se ove reči govore i beleže  i u Timočkoj krajini, ali i oko Pirota..И око Врања..
Uopšte Jugoistočna Srbija ima više sačuvanih starih reči nego drugi delovi..i sačuvano je govorno dz.

Ѕвер = звер у данашњем смислу, дивља животиња и одатле извучена поређења
Ѕвирити,ѕвирка = данас се каже гвирити. гвирнути.. у смислу бацити поглед, нагвирити (накратко)
Ѕмни ..кад удариш у празан крчаг, а он ѕмни ли ,ѕмни..Одзвон значи,,односно "резонанцу"

У чувеној врањанској песми "петлови поју, а Морава ѕмни" (како то рефлектује,одјекује, јечи , увеличава пој петлова.. нек објасни физика..)

Па онда, знам да Пироћанци и Тимочани кажу ѕид за дувар или данашњи ѕид..
Па кажу ѕифт да би објаснили катран (а данас асфалт који се опет добија од катрана)..Данас говоримо Зифтано црна коса, што значи црна као катран (ѕифтана)..
Па врло леп израз из Пирота..канѕр  означава "роспијасту" жену, намћора (или угурсуза..)
И има још, него није сад толико битно..
Језик нам је много стар и много богат..али све је то српски језик,..то сам хтела да кажем..

Зоран Ђорђевић:
Можда неко од локалних етнолога може да помогне око оне овце: http://www.vokabular.org/forum/index.php?topic=1437.0

Навигација

[0] Индекс порука

[#] Следећа страна

[*] Претходна страна