Promena osnovnih brojeva po padezima

(1/1)

Wookman:
Voleo bih da mi neko ispise promenu po padezima brojeva od 1 do 4, posto znam da se ne menjaju brojevi veci od 5, a ne mogu da lomim glavu koje je i da li sam u pravu.  Citiranje izvora bi bilo lepo(nemojte zutu gramatiku, molim Vas, to nije promenjeno otkako je pao Berlinski zid).  Hvala.

Дарко М:
Цитирано: Wookman link=topic=6801. msg63386#msg63386 date=1303419198

nemojte zutu gramatiku, molim Vas, to nije promenjeno otkako je pao Berlinski zid

У стандардном језику, није се ни деклинација прва четири основна броја променила отада, тако да је жута граматика сасвим добра референца у овом смислу.  :) Но, навешћу себе као извор, јер ћу стеченим знањима из жуте додати објашњења о савременој употреби облика бројева.

ЈЕДНИНА
Н.  један, једно, једна
Г.  једног(а), једне
Д.  једном(е), једној
А.  = Н.  или Г. , једну
В.  = Н.
И.  једним, једном
Л.  = Д.

МНОЖИНА (најчешће се јавља у изразу "(и) једни и други")
Н.  једни, једна, једне
Г.  једних
Д.  једним(а)*
А.  једне, једна, једне
В.  = Н.
И.  = Д. *
Л.  = Д. *

*-а је неграматично у случају када се наведени облици броја "један" користе као бројевни придеви: *једнима женама, али: једним(а) и другим(а)


Н.  два, две
Г.  двају, двеју
Д.  двама, двема
А.  = Н.
В.  = Н.
И.  = Д.
Л.  = Д.
Напомена: ретка је употреба ових облика у данашњем језику.  Чешће су парафразе помоћу предлошко-падежних конструкција, па се уместо: Ово је дете двају очева, чешће јавља: Ово је дете од два оца.  Обе форме су дозвољене.

Н.  три
Г.  трију
Д.  трима
А.  = Н.
В.  = Н.
И.  = Д.
Л.  = Д.
Напомена: данас се најчешће користи номинативни облик "три" за све падеже или евентуално комплетна деклинација, али обично само уз именице ж.  р.  (дакле, изузетно ретко може се срести или чути нпр.  трију мушкараца, трима мушкарцима итд. ); за м.  р.  користи се најчешће бројевна именица "тројица" или непроменљиви номинативни облик "три" у предлошко-падежним конструкцијама (нпр.  тројице мушкараца или од три мушкарца итд. ), за средњи род користи се готово искључиво облик "три" у предлошко-падежним констр.  (нпр.  од три села итд. ), а за мешани род збирни број "троје".

Промена броја "четири" данас нема употребну функцију.  Облик номинатива користи се углавном за именице ж.  р.  и с.  р.  у предлошко-падежним констр.  (од четири школе, односно од четири села и сл. ).  За м.  р.  у номинативу може се користити "четири" или "четворица", док је нешто чешћа употреба бројевне именице "четворица" у косим падежима у односу на предлошко-падежне конструкције са обликом "четири" (разлике у употребној вредности зависе углавном од појединца: од четири мушкарца или четворице мушкараца и сл. ).  За мешани род користи се збирни број "четворо".

Мислим да је то све, но све сугестије и допуне су добродошле.  :D

Wookman:
Duboko zahvaljujem.  :)

Навигација

[0] Индекс порука