Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Приказано је првих десет. Ако се тражени појам не налази у приказу, будите одређенији при задавању кључа претраге.

 Резултати претраге
Пронађено појмова: 52 

Сем (енг. Sam), латиницом: Sem
енглеска скраћеница имена Samuel: анкл Сем (енг. uncle Sam) "ујка Сем", шаљив назив Северноамериканаца и њихове владе. У рату за слободу Сев. Америке био је неки Elbert Anderson војни лиферант, а Samuel Wilson, познат под именом анкл Сем, надзорник лифероване, испоручиване робе, кога је влада поставила. На упаковани провијант стављани су знаци Е.А. (Elb, Anderson) и U.S. (United States, Сједињене Државе). Када су једном запитали онога што је стављао ове знаке шта значе та слова, одговорио је: Elbert Anderson и Uncle Sam. Штампа је прихватила ову шалу и разнела је по целом свету.

семафор (грч. sema знак, phero, phereo носим), латиницом: semafor
носач знакова, телегараф знацима, поморски телеграф; давач знакова који се може употребљаваи дању и ноћу у свакој врсти саобраћаја; табла на стадионима, у новије време електронска, са подацима о такмичењу (резултат, време, казнени поени играчима итд.).

семантема (фр. semanteme), латиницом: semantema
лингв. основна јединица значења речи ма ког језика; уп. семема.

семантика (фр. semantique), латиницом: semantika
1. грана лингвистике која проучава значења говорних облика; 2. грана семиотике која изучава односе знакова и симбола према стварима на које упућују.

семантички (грч. sematikos који значи), латиницом: semantički
1. значењски; који се тиче значења, који припада значењу; нарочито језичком; 2. оно што припада семантици или је се тиче.

семазија (грч. semasia означавање), латиницом: semazija
давање знака, означавање; мед. наговештај, предзнак.

семазиологија (грч. semasia значење, logia), латиницом: semaziologija
наука о значењу речи, семантика.

семејотика (грч. semeion знак), латиницом: semejotika
в. семиотика.

семејоза (грч. semeiosis означавање, забележавање), латиницом: semejoza
в. семиоза.

семема (енг. sememe према грч. sema знак), латиницом: semema
лингв. основна јединица језичког значења: израз је 1933. увео амерички лингвист Леонард Блумфилд (1887-1946.) да би на нивоу значења установио аналогну фонеми, морфеми и лексеми; уп. семантема.


Насловна страна - Постаните сарадник - Форум - IE8 акцелератор - О пројекту

© 2006 Вокабулар, верзија 0.2.10