Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 3419 

A (a, prvo slovo latinske, grčke, ćirilske i dr.)

a (fr. a)
za, po (tu i tu cenu).

A = (A u logici; *zakon (princip) identiteta* po ko)

a ba! (fr. a bas)
dole! ua!

a batuta (tal. a battuta)
muz. prema udaru takta, po tempu.

a beneplačito (tal. a beneplacito)
muzički: po volji.

a dato (l. a dato)
od dana pisanja, od danas, do sada.

a di (tal. a di)
trg. istog dana (platiti menicu), tj. po viđenju; up. a vista.

a diritura (tal. a dirittura)
trg. pravim putem, neposredno, najbližim putem, bez pretovarivanja, napr. poslati robu; a dritura.

a dritura (tal. a drittura)
trg. v. a diritura.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10