Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 22 

grad (lat. gradus)
stepen, stupanj; mat. trista šezdeseti deo punoga utla; fčz. podeljci lestvice, skale fizičkih instrumenata (termometara, areometara, elektrometara i dr.); čin, klasa (u službi).

gradacija (lat. gradatio)
postepenost, postugšost, stupnjevitost; reg. postupnost, način izlaganja u kojem se predstave ređaju postupno jedna za drugom po jačini: od slabijih se prelazi ka jačim, sve do najjače, da bi se na nju obratila što veća pažnja i izazvao što jači utisak (klimaks);slkk. neprimetno prelaženje iz boje u boju.

gradele (ital. gratella)
gvozdena rešetka za pečenje mesa, ribe i sl.; up. roštilj.

gradevole (ital. gradevole)
kuz. ugodno, prijatno, privlačno.

gradijacija (nlat. gradiatio)
podela na stepene (geografskih karata); podela na stepena (termometra i dr.)

gradijent (lat. gradi koračati, gresti)
1. stepen (ili: stupanj) pada, stepen )ili: stupanj) uspona (puta, koloseka), iznos nagaba prema vodoravnom praviu; 2. deo nevodoravnog puta; 3- srazmerni iznos porasta ili pada barometra ili termometra pri prelasku iz jednog mesta u drugo.

gradijenta (lat. gradi koračati)
visinska linija železničke pruge.

gradirati (lat. gradus)
oplemeniti, popraviti, pobšvšati vrednost čemu šnpr. gradiratiJigatodati zlatu jaču bojuđ; u solarama: od prirode slanu vodu postepeno koncentrisatii dati joj veću slanoću; izmeriti stepene

graditamente (ital. graditamente)
muz. prijatno, usrdno, dopadljivo.

gradl (nem. Gradel)
vrsta pamučne tkanine sa utkanim šarama, mustrama, upotrebljava se za rublje.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10