Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 5 

friz (fr. frise)
1. arhitektonski: vodoravna pruga između arhitrava i glavne opšivnice, kod grčo-rimskih hramova ukrašena triglifima i metopima, ili reljefima (zbog čega se često ovi poslednji takođe nazivaju friz); 2. vrsta čupave i grube vunene tkanine.

frizer (fr. friseur)
vlasuljar, osoba koja prirodnu kosu veštački doteruje i stručno neguje, berberin; za žensku: frizerka.

frizeta (fr. frisette)
kovrčica kose, uvojak (kao ukras na čelu).

frizirati (fr. friser)
doterivati (ili: doterati,udesiti,udešavati) kosu (češljanjem, kovrčanjem, šišanjem),

frizura (fr. frisure)
način češljanja, način doterivanja (ili: udešavanja kose; ukudravljena kosa, ukovrčena kosa, veštačka doterana kosa.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10