Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 79 

hipo- (gr. 1. predmetak u složđenicama sa značenjem: )

hipo. (gr.)
2. predmetak u složenicama sa značenjem: konj, konjski.

hipobaza (gr. osnova, plosan)
podloga, osnova, postolje.

hipobijazam (gr. svodim)
mat. svođenje jedne jednačina na niži stepen.

hipoblast (gr. klica)
zoološki: unutrašnji list u zametku *(embriju).

hipoblefaron (gr. očni kapak)
medicinski: 1. otečenost ispod očnih kapak) 2. veštačko oko.

hipocentar (gr. l. centrum središte)
geološki: tačka u dubini Zemljine kore iz koje polaze zemljotresi i iz koje se šire ka površini i dubini Zemlje.

hipocikloida (gr. krug, vid, oblik)
matematički: kriva koji se kotrlja s unutrašnje strane na drugom krugu; up. epicikloida.

hipodam (gr. koji ukroćuje konje)
ukrotilac konja.

hipodermatičan (gr. koža)
koji se nalazi ispod kože, potkožni.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10