Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 12 

monarh (gr...)
vladalac, samodržac, samovladar

monarhija (gr...)
oblik vladavine u kojoj je na čelu države stalno neka osoba (monarh), vlada jednog čovek; apsolutna monarhija država u kojoj vladalac ima neograničenu vlast; konstitucionalna monarhija ustavna monarhija, država u kojoj je vlast vladaočeva određena i ograničena ustavom

monarhijski (gr...)
osnovan na monarhijskom sistemu vladavine, koji se tiče monarhije ili joj pripada; carski, kraljevski, vladarski

monarhist (gr...)
pristalica monarhističknog sistema vladavine

monarhističan (gr...)
koji je odan monarhiji ili monarhu

monarhizam (gr...)
sistem monarhijske vladavine, samovlada; privrženost monarhijskom sistemu

monarhizirati ()
v. monarhizovati

monarhizovati (gr...sâm i neograničeno vladam)
jednu državu ili republiku pretvoriti u monarhiju

monarhofašist ()
pristalica i sledbenik monarhofašizma

monarhofašizam (gr..., tal.fascismo)
fašizam koji se tesno vezuje za monarhiju i dinastiju i oslanja na njih (napr. nekad u Italiji)


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10