Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 9 

nota (l.nota)
znak, oznaka, potsetnik; pismena primedba, zabeleška, napomena radi dopune i objašnjenja nekog mesta u knjizi; u diplomatiji: formalno saopštenje jedne vlade u drugoj; trg.kratak račun, privremena priznanica, zabeleška koja služi kao potvrda o prijemu robe; banknota; muz.određeni znak kojim se beleže pojedini tonovi, muzičko pismo; ocena (u školi); nota karakteristika (tal.nota caratteristica) ton kojim jedan muzički komad počinje; prima nota osnovna knjiga, prvobeležnica; uzeti nešto ad notam (l.ad notam) uzeti zabelešku o čemu, primiti k znanju, zapamtiti

nota bene (l.nota bene)
zapamti! znaj! imaj na umu! notabene im.znak za potsećanje, pribeleška koja služi kao potsetnik

notabilan (l.notabilis)
viđen, ugledan, znamenit, značajan, važan

notabilitet (nl.notabilitas)
viđenost, uglednost, uvaženost, značaj, ugled; notabilitet pl.najviđenije (ili: najuglednije) ličnosti države ili grada, prvaci

notacija (l.notatio)
beleženje, označavanje, primećivanje; muz.pisanje nota

notalgija (gr...leđa, ...bol)
med. bol u leđima

notar (l.notarius)
prvobitno: brzopisac, onaj koji piše pomoću skraćenica ili znakova (notae), pisar

notarijat (nl.notariatus)
zvanje i nadležnost notara

notat (l.notatum)
beleška, pribeleška, napomena, primedba


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10