Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 5 

perfekt (lat. perfectus)
gram. prošlo vreme (npr. od raditi: radio sam, od biti: bio sam), gradi se od sadašnjeg vremena glagola biti, obično u kraćem obliku, i radnog prideva glagolskog trajnih i svršenih glagola.

perfektabilizam (nlat. perfectabilis usavršljiv)
fil. učenje o sposobnosti čoveka i čovečanstva za usavršavanje.

perfektan (lat. perfectus)
gotov, svršen, potpun; savršen, usavršen.

perfektibilist (nlat. perfectabilis)
fil. pristalica perfektabilizma.

perfektuirati (lat. perficere, perfectum)
izvršiti, izvesti, privesti kraju, okončati; zaključiti neki posao, ostvariti nešto.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10