Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 4 

provincija (lat. provincia)
kod Rimljana: osvojena ili nasleđena oblast; danas: pokrajina, oblast; unutrašnjost; u katoličkoj crkvi: oblast koja spada pod jednu nadbiskupiju.

provincijal (nlat. provincialis)
kod katolika: starešina manastira jednog kaluđerskog reda u nekoj oblasti.

provincijalac (lat. provincialis)
stanovnik pokrajine, čovek iz unutrašnjosti, palančanin.

provincijalizam (lat. provincialis)
reč koja je poznata samo u jednoj pokrajini (provinciji) narodnoj, dijalekatska reč; upotreba reči koje su poznate samo u jednom kraju (greška protiv jasnosti naročito ako postoji druga, opštepoznata reč).


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10