Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 7 

telefon (gr. nadaljinu, u daljini, daleko, zbuk)
sprava za prenošenje izgovorenih reči i drugih glasova na neku udaljenu stanicu pomoću električne struje; radio je bežični telefon gde se zvuci prenose elektromagnetnim talasima; pr. telefonski.

telefonija (gr. zvuk)
veština govorenja u daljinu; prenošenje tonova pomoću električne struje.

telefonika (gr. lj)
v. telefonija.

telefonirati (gr. zvučim, zovem)
telefonom govoriti (ili: javiti, javljati, saopštiti, sasopštavati), govoriti, javljati preko telefona.

telefonist (službenik na telefonu koji daje veze.)

telefonistkinja (službenica na telefonu koja daje veze.)

telefonogram (gr. na daljinu, glas, zvuk, slovo)
vest, saopštenje, tekst i dr. koji se dostavljaju putem telefona.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10