Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Резултати претраге
Пронађено појмова: 9 

систем (грч. systema), латиницом: sistem
оно што је састављено, састав, сустав, целина; према извесном гледишту уређена и од разноврсних ствари или сазнања састављена целина, скуп уређених делова нпр. у математици по логичким начелима урађена разноврсност математичких творевина као: једначина, тачака, кривих, површина; облик уређења и управљања државом; начин рада, начин поступања; зграда, грађевина, план, целисходно састављена целина (нпр. систем света, Сунчани систем, нотни систем итд.); без система без везе, без плана, ненаучно.

Систем јединица (скр. SI од фр. Systeme International d`Unites), латиницом: Sistem jedinica
Међународни систем мерних једница усвојен на XI генералној конференцији за мере и тегове 1960. год.; обухвата 7 основних мерних јединица: за дужину метар (m), масу килограм (kg), време секунда (s), јачину електричне струје ампер (А), температуру келвин (K), светлосну јачину кандела (cd), и количину супстанце мол (mol), и све изведене мерне јединице.

систематика (грч. systematikos у целину спојен, у целину сређен), латиницом: sistematika
1. вештина планског и научног излагања, приказивања; планско, научно приказивање; 2. разврставање и груписање извесних ствари и појава; 3. биол. грана биологије која разврстава и групише организме према њиховој сличности у: врсте, родове, фамилије, редове, класе,одељке и кола.

систематизација (грч. systema ген. systematos), латиницом: sistematizacija
1. разврстравање, класификовање и груписање предмета и појава; 2. утврђивања радничких и службеничких места у привредним и другим организацијама према врсти и опсегу послов којима се баве.

систематизам (грч. systema систем, целински састав, целински с), латиницом: sistematizam
сређивање (или: изграђивање) по строго научним методама; начела по којима се овако ради; склоност оваквом начину рада.

систематизовати (грч. systema целински састав, целински склоп), латиницом: sistematizovati
изводити (или: извести) нешто тако да представља складну целину, средити научно, сређивати по логичном начелу, уредити у систем.

систематичан (грч. systematikos), латиницом: sistematičan
који је у складу са неким утврђеним системом, који одговара једном утврђрном систему.

систематоманија (грч. systema, mania помама, страст), латиницом: sistematomanija
претварање у тежњи да се све доводи и сређује у научне системе.

систематски (грч. systematikos у целину спојен, у целину сређен), латиницом: sistematski
уређен у облику система, плански, методичан, уређен према утврђеним гледиштима (начелима, принципима), научно обрађен; доследан.


Насловна страна - Постаните сарадник - Форум - IE8 акцелератор - О пројекту

© 2006 Вокабулар, верзија 0.2.10