Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 7 

Hera (gr.)
1. mitološki: sestra i žena zevsova i, kao takva, najstarija boginja, boginja brakova i porođaja; inače gorda, vlastoljubiva, podmukla i ljubomora boginja (kod Rimljana: Junona).

Hera (gr.)
2. mitološki: sveštenica Afroditina, ljubazna Leandrova.

herakleje (gr.)
pl. pesme čiji su predmet život i dela Heraklova.

heraklitizam ()
fil. učenje grčkog filozofa Heraklita, oko 500 pre n. e., po kome se sve sastoji u bivanju, događanju i delatnosti; up. panta rej.

Heraklo (gr.)
mitološki: najslavniji grčki heroj, ideal muške snage, hrabrosti i vrline (kod Rimljana: Herkul).

heraldika (nl.heraldus)
nauka o grbovima (obuhvata poznavanje, veštinu izrađivanja i pravo na grbove); heraldične figure likovi na grbovima.

heraldičar (nl. heraldicus)
poznavalac, proučavalac grbova.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10