Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 8 

Set (hebr. Scheth)
treći sin Adamov (I Mojs., 4, 25), praotac setita.

set (eng. set komplet, pribor, skup; određen, utvrđe)
komplet ženske odeće: džemper i pulover; televizijska ili radijo-garnitura; sp. u tenisu: šest dobivenih igara (gemova) sa minimalnom prednošću od 2 gema (6:4, 7:5); u stonom tenisu: 21 dobiven poen uz minimalnu prednost od 2 poena (21:19, 24:22); u odbojci: 15 dobivenih poena uz minimalnu prednost 2 poena (15:13, 17:15).

seter (eng. setter)
pas ptičar svilaste dlake (pasmina sa tri odlike: engleski, irski seter i gordon- seter).

setečentist (ital. settecento sedam stotina, settecentista)
ital. književnik i umetnik iz XVIII veka.

setečento (ital. settecento sedam stotina)
naziv za XVIII vek u istoriji ital. književnosti i umetnosti.

setiti (hebr. scheth)
pl. potomci Seta; ogranak gnostičke sekte ofita.

setler (eng. settler)
naseljenik, kolonist.

setlment (eng. settlement)
naselje, naseobina, kolonija; posed (npr. britanski posedi na Malajskom poluostrvu); naročito: naseobina akademski obrazovnih ljudi u nakbednijim radničkim delovima nekog velegrada da bi se uspostavio dodir između viših i nižih klasa u materijalnom i moralnom pogledu.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10