Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 5 

akces (l. accessus, accedere)
pristup, prilaz; stupanje u neko nadleštvo radi sticanja prakse u poslovima; primanje nekog pravnika u sud radi praktičnog vežbanja; medicinski: napad groznice.

akcesija (l. accessio)
pristupanje, prilazak, priraštaj; ono što još pripada glavnoj stvari; stupanje na vlast.

akcesist (l. accessus pristupanje, pristup)
početnik, pripravnik u službi ili zvanju; čovek koji je primljen u službu kao pripravnik, na probu.

akcesit (l. accedere pristupiti, accessit)
(učeniku pri razdeljivanju nagrada u školi), druga nagrada, sporedna nagrada.

akcesoran (nl. accessorius)
sporedan, uzgredan, pomoćni.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10