Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 4 

alarm (fr. alarme, tal. all'arme)
vojnički: uzbuna, poziv ili znak ka oružju; nemir, nespokojstvo, zabrinutost; strah.

alarmantan (fr. alarmant)
uznemiravan, koji uznemiruje, uznemirujući, koji izaziva ili stvara nespokojstvo i zabrinutost, obespokojavajući.

alarmirati (fr. alarmer)
uzbuniti, uzbunjivati, praviti uzbunu, pozvati ka oružju; iznemiriti, zastrašiti, obezpokojiti.

alarmist (fr. alarmiste)
raznosač uznemirujućih vesti.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10