Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 6 

antropomorf (gr. oblik)
kamen sličan čoveku ili nekom delu njegovog tela; majmun sličan čoveku.

antropomorfan (gr.)
sličan čoveku, koji ima čovečji oblik.

antropomorfizam (gr. oblik)
fil. shvtanje i tumačenje stvari i prirode prema ljudskim odnosima, tj. svako rasuđivanje ili svako učenje koje radi objašnjenja onog što nije čovek (napr. bog, fizičke pojave, biološki život, ponašanje životinja itd.) upotrebljava pojmove uzajmljenje od prirode ili ponašanja čoveka; religiozni antropomorfizam smatra da je bog sličan čoveku, tj. da misli, oseća i radi kao čovek, počovečenj boga; antropomorfoza.

antropomorfologija (gr.)
nauka o oblicima čovečjeg tela.

antropomorfoza (gr. oblik)
fil. v. antropomorfizam.

antropomorfozirati (gr. uobličavam)
počovečiti, počovečavati, tj. zamišljati pretstavljati Boga kao čoveka, sa ljudskim osobinama, vrlinama, slabostima i dr.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10