Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 6 

apre (fr. apres)
posle, potom, zatim; kao imenica; igrač koji u igri dolazi posle drugog igrača, napr.moj apre.

aprecijacija (nl. appretiatio)
određivanje cene, vrednosti nečemu, procena, procenjivanje; ocena, ocenjivanje.

aprehenzija (l. apprehensio)
fil. usvešćivanje sadržaja jedne pretstave, razumevanje, pojam, pretstava; pravno:uzimanje uposed, u državinu; hapšenje, zatvor; strah, strahovanje, zabrinutost.

aprekacija (l. apprecari, nl. apprecatio)
preklinjanje, usrdna molba.

apretirati (fr. appreter)
doterati (ili: doterivati), razno tekstilno gradivo tako da dobije izgled i svojstva finijeg, tj. dati mu glatkoću, sjajnost itd.

apretura (fr. appreter)
rad oko doterivanja i popravljanja kojim neki industrijski artikli (tkanine hartija, koža, krzno) dobijaju izgled i svojstvo finije robe (glatkoću, sjajnost), ili svojstva koja im daju veću trgovinsku vrednost, takođe nova svojstva koja ti artikli dobijaju ovakvim doterivanjem; muzički: pravilna srazmera u građi jednog muzičkog instrumenta.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10