Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 1 

apstraktan (l.tractus)
log. zamišljen, koji postoji ilije zamišljen da postoji odvojen od materijalnih predmeta, misaoni, mislne, koji postoji samo kao pojam (supr.; konretan); teorijski, čist; težak za razumevanje, viši, dubok, dubokomislen; rasejan; apstraktan broj matematički: neiminovani broj; apstraktna nauka čista nauka (za razliku od primenjene); in apstraktno (l. in abstracfto) u opštem, samo u mislima, misleno (suprotno: in konkreto).


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10