Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 1 

asertoran (l. assertorius)
kojim se tvrdi, potvrdan; fil. asertoran sud sud u kojem se odnos između subjekta i predikata iskazuje kao činjenica (up. problematičan, apodiktičan); asertorna zakletva pravno: zakletva koja se polaže posle datog iskaza (za razliku od promisorne zakletve, tj. one koja se polaže pre davanja iskaza).


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10