Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 25 

ato (tal. atto)
poz. čin, pojava; ato di kadenca (tal. atto di cadenza) muzički: završetak muzičkog komada, naročito komada za pevanje; kadencom.

atocija (gr.)
medicinski. nesposobnost rađanja, neplodnost; atokija

atocje (nl. atocia)
pl. medicinski. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje.

atofan ()
hemijski: fenil-hinolin-karbonska kiselina, žućkasti kristali gorka ukusa; upotrebljava se kod oboljenja zglobova, reumatizam i dr.

atokija (gr. koji je ne rađa, neplodan, jalova)
medicinski: v. atocija.

atoksičan (gr. otrovan)
koji ne sadrži u sebi otrova, neotrovan.

atoli (malaj.) ()
geološki: niska ostrvca, prstenastog oblika, koja su postala usled naslojavanja korala; u njihovoj se sredini nalazi plitka laguna, a strane im padaju strmo ka morskom dnu.

atolmija (gr.)
strašljivost, bojažljivost, kukavičluk.

atom (gr. nedeljiv)
1. fiz. najmanji delić hem. elementa za koji se, sve do početka XX veka, mislilo da je nedeljiv; savremena fizika utvrdila je da je atom deljiv i da pretstavlja složen sistem, koji se sastoji iz pozitivno napunjenog jezgra i eletrona koji se, sa negativnim nabojem električnog elementarnog kvantuma oko njega kreću; jezgro ima isto tako složen sistem: ono se sastoji iz protona i neutrona. Pri sudaru vrlo brzin delićča (protona, deutrona, alfa-čestica,neutrona i dr.) dolazi do cepanja (dezintegracije) atomskih jezgra i pretvaranja atoma u druge oblike; u takvim zbivanjima to cepanje dovodo do izdvajanja ogromne količine energije (atomska energija); 2. figurativno.najsitniji delić nečega, veoma sićušna stvar.

atomistika (gr.)
fiz.naukao atomima, tj. o najsitnijim delićima iz kojih su tela sastavljena; atomologija.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10