Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 11 

atom (gr. nedeljiv)
1. fiz. najmanji delić hem. elementa za koji se, sve do početka XX veka, mislilo da je nedeljiv; savremena fizika utvrdila je da je atom deljiv i da pretstavlja složen sistem, koji se sastoji iz pozitivno napunjenog jezgra i eletrona koji se, sa negativnim nabojem električnog elementarnog kvantuma oko njega kreću; jezgro ima isto tako složen sistem: ono se sastoji iz protona i neutrona. Pri sudaru vrlo brzin delićča (protona, deutrona, alfa-čestica,neutrona i dr.) dolazi do cepanja (dezintegracije) atomskih jezgra i pretvaranja atoma u druge oblike; u takvim zbivanjima to cepanje dovodo do izdvajanja ogromne količine energije (atomska energija); 2. figurativno.najsitniji delić nečega, veoma sićušna stvar.

atomistika (gr.)
fiz.naukao atomima, tj. o najsitnijim delićima iz kojih su tela sastavljena; atomologija.

atomističar (gr.)
filozof pristalica atomizma.

atomizacija (gr. nedeljiv)
figurativno: rasparčavanje, razdvajanje i sitne delove; upl. atom.

atomizam (gr.)
fil. učenje pokome su sve stvari sastavljene od izolovanih elemenata (atoma), i po kome se sve što postojiosniva na spajanju i razdvajanju tih elemenata.

atomizirati (gr. nedeljiv)
figurativno: rasparčavati, razdvajati u sitne delove; upl. atom.

atomologija (gr)
fiz. v. atomistika.

atomska boba ()
bomba čije strahovito razorno dejstvo počiva na jezgrenoj energij, energij čstica koje sačinjavaju sam atom.

atomska težina ()
fiz. broj koji kazuje koliko je puta atomnekog elementa teži od atoma vodonika.

atomski (gr.)
koji se tiče atoma; figurativno: veoma sitan, nedeljiv.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10