Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 10 

bona (l. bonum dobro, bona dobra)
1. pl. dobra, imanje, imetak; ostavština.

bona (fr. bonne)
2. dadilja, devojka za decu; služavka.

bona adventicia (l. bona adventitia)
pl. pravno: naknadno pridošla dobra, delovi imanja koji nisu ostali od oca, nego potiču s neke druge strane.

bona fide (l. bona fide)
dobronamerno, u dobroj nameri (učiniti,kazati).

bona hereditaria (l. bona hereditaria)
pl. pravno: nasleđena dobra, nasledna dobra, imanja.

bona mente (l. bona mente)
u dobroj nameri, dobronamerno.

bona minorum (l. bona minorum)
pl. pravno: dobra (ili: imanje) maloletnika.

bonaca (tal. bonazza)
stanje mora kada je potpuno tiho i mirn (izraz koji se upotrebljava u Dalmaciji).

bonapartisti ()
pl. pristalice dinastije Bonaparta u Francuskoj.

bonapartizam ()
odanost dinastiji Bonaparte; odobravanje Bonapartinog načina vladavine; politika koja ima za cilj da dovede porodicu Bonaparte na presto u Francuskoj.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10