Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 5 

defektiv (lat. defectivum)
gram. reč koja nema svih oblika svoje promene, npr. imenica doba, glagol jesam itd.

defektivav (lat. defectivus)
nepotpun, koji nema svih delova i oblika.

defektivitet (nlat. defectivitas)
krnjost, manjkavost, nepotpunost.

defektivni glagoli (lat. verba defe ()

defektivum (lat. defectivum)
gram. imenica ili glagol kod kojih se ne upotrebljavaju svi oblici.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10