Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 2 

diftong (grč. di, phthongos glas)
gram. dvoglasnik, tj. dva razna samoglasnika koji su spojeni u jedan slog (npr. ao, eo, io, itd)

diftongiranje (grč. di, phthongos)
gram. pretvaranje prostog glasa u dvoglasnik.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10