Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 2 

dijeceza (grč. dioikesis gazdinstvo, kućenje)
gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 14 glavnih delova rimskog carstva; danas se upotrebljava samo u crkvenoj upravi (kod pravoslavnih: vladičanstvo; kod katolika: biskupija; kod protestanata: parohija koja stoji pod jednim superintenda

dijecezan (grč. di-oik£o gazdujem, kućim, upravljam)
vladika ili biskup (kao upravnik dijeceze; pripadnik [ili: član) dijeceze.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10