Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 5 

dike (grč. dike)
pravo, pravda, pravičnost; mit. Dike grčka boginja pravde i pravedne odmazde.

dikearhija (grč. dike, arho vladam)
vladavina prava, pravna država; supr. despotija.

dikeokratija (grč. dike, krateo vladam)
v. dikearhija.

dikeologija (grč. dike, logia)
pravo, nauka o pravu.

dikeopolitika (grč- dike, politike)
pravično učenje o državi, državna mudrost.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10