Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 3 

disciplina (lat. disciplina)
stega, red, poredak, zapt (školski, vojni, crkveni); kod kaluđera: bič, bičevanje; nauka, grana nauke, učenje, naučna struka; naučni predmet, nastava, nastavni metod; disciplina arkana (lat. disciplina arcana) tajna nauka; teol. uredba o tajnama.

disciplinabilan (nlat. disciplinabilis)
sopsobn da se obuči, ili da se dovede u red, koji se može nečem naučiti.

disciplinarni (lat. disciplina)
koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; disciplinatna vlast pravo da se pravo da se potčinjeni silom i strogošću nateraju na vršenje dužnosti; disciplinarni postupak istraga pretpostavljene vlasti protiv službenika zbog nesavesnog vršenja dužnosti i određivanje disciplinarne kazne.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10