Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 4 

doktrinar (lat, doctrina)
čovek koji svoja shvatanja i svoje nazore zasniva na već usvojenim principima (načelima), kojk za njega, a da ih ponovo i ne ispituje, važe kao sigurni i nesumnjivi; onaj koji teži da konzekvence svojih shvatanja ostvari, privede u delo bez obzira da li je stvar nost za to već dozrela, ili bez obzira što je uopšte i očevidno nemoguće da se ti principi ostvare.

doktrinaran (lat. doctrina)
učen; koji ima više poverenja u svoje mišljenje nego u ono čemu ga uče iskustvo i život; prete rano tačan, pedantan.

doktrinarizam (lat. doctrina)
sklonost od lučivanju samo na osnovu apstraktnih teo rija, bez obzira na stvarnost; doktrinar stvo.

doktrinarstvo ()
v. doktrinarizam.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10