Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 6 

dona (lat. dona)
1. pl. od donum (poklon, dar).

dona (ital. doima)
2. gospođa; gospodarica. vladarka.

donacija (lat. donatio)
poklanjanje, naročito sudskim putem; akt o davanju poklona.

donarij (um)

donatar (nlat. donatarius)
onaj koji prima poklon, primalac, obdareni.

donator (lat. donator)
davalac, darodavac, onaj koji nešto poklanja ili zaveštava (crkvama, ustanovama itd.); donator vodo nika hem. davalac. predavalac vodonika drugim molekulima.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10