Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 9 

epik (gr. junačka pesma)
pisac epskih pesama, epski pesnik; v.epski.

epika (gr. fr. epique)
poet. epsko pesništvo pesništvo kje lagano i opširno priča ono što se desilo ili što se moglo desiti nekada u životu, ne ističući pritom i osećanja koja ti događaji u nama izazivaju, kao što je to slučaj kod druge dve glavne pesničke vrste (lirskog i dramskog pesništtva)

epikarpijum (gr. plod)
medicinski: flaster za puls; zavoj oko šačnog korena; botanički: pokorica oplodnic, spoljna koža ploda; supr. endokarpijum

epikauma (gr. palim na površini)
medicinski: mehur od opekotine; otok zenice ili otok na rožnjači.

epikerastika (gr.)
pl. ublažavna sredstva, sredstva za ublažavanje, za razblažavanje.

epikranijum (gr. lubanja)
zool. gornji deo lubanje.

epikriza (gr. procena, odluka)
medicinski: naučno objašnjenje i utvrđivanje jednog slučaja oboljenja, s obzirom na njegov postoanak, tok i ishod.

epikurejac (gr.)
pristalica Epikurove filozofije, koja u osećanju duhovnog blaženstva, što dolazi kao posledica oslobođenja duše od nespokojstva a tela od bola, gleda najviše dobro; no kako su Epikurovi učenici i protivnici njegova načela izopačili odajući se više čulnim uživanjima i nasladama, epikurejcem se obično smatra čovek odah čulnim nasladama, dakle: razvratnik, sladostranik i sl.; pr. epikurejski

epikurejizam (gr.)
filozofska škola starogrčkog filozofa Epikura (341-270 pre n. e.): svetovi se bez božanskog upravljanja razvijaju time što se atomi, sem kojih ne postoji ništa do prazan prostor, skupljaju i ponovo rastvaraju, isto tako postaju i nestaju živa bića i duša, koja se sastoji od najfinijih atoma; vrednost saznavanja prirode sastoji se u tome što oslobađa čoveka od užasa praznoverice religije i straha od smrti; ovo oslobođenje je potrebno radi sticanja blaženstva, koje nije u čulnom uživanju, nego u tome što se telo oslobađa od bolova a duša od nespokojstva (u netačnom i pogrešnom smislu, koje su proširili porotivnici, epikurejizam je želja za uživanjem i čulnom nasladom).


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10