Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 11 

flor (l. flos gen. floris cvet)
laka i tanka tkanina od svile, prediva od koprive ili vune, koprena, veo (nazvan po tome što je nekada rađen od floret svile, ili što su u njeg a utkivali cvetove).

Flora (l. Flora, flos gen. floris cvet)
mitološki: rim. boginja cveća i proleća.

flora (l. Flora)
biljni svet, sve biljke koje rastu u jednoj zemlji ili nekom kraju; spisakili opis tih biljaka.

floreal (fr. floreal)
mesec cvetanja (VIII mesec u franc. republikanskom kalendaru, od 20 aprila do 19 maja.

florescencija (nl. florescentia)
cvetanje, procvetavanje; cvat.

floret (nl. floretum)
1. zoološki: gornje, grubo tkivo u gusenice sviloprelje; 2. tkanina od otpadaka svile, polusvilena tkanina, floret svila; 8. vrsta mača = fleret.

floridan (l. floridus)
cvtan, bogat cvećem; koji je u cvetu, svež, mlad.

floriferen (l. florifer)
cvetonosan, cvetan, bogat cvećem.

florilegijum (l. florilegium)
1. berba cveća; 2. zbirka odabranih štiva (iz dela); *antologija.

florimanija (l. flos gen. floris cvet, gr. pomama, strast)
strast za cvećem.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10