Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 3 

Galija (lat. Gallia)
Francuska.

galija (ital., šp. galera, nlat. galea, ital. dijal. galia, apan. hal)
v. galera.

galijambus (lat. galli, grč. iambos)
med. katalektični anaklastični tetrametar, nazvan po tome što su sveštenici boginje Kibele (gali) u takvim stihovima pevali svoje pesme prinoseći žrtve.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10