Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 24 

genera ()
pl. v. genus.

generacija (lat. generatio)
rađanje, proizvođenje, postajanje; naraštaj, pokolenje, koleno, svi ljudi koji žive u isto vreme i istih su godina; jedan čovečji vek (obično period od 30 godina.)

generacio ekvivoka (lat. generatio aequivosa)
biol. rađanje bez semena, prastvaranje, samozačeće, postanak živih bića iz mrtvih (anorganskih) stvari, materija, (učenje koje se, oslanja na 7činjenicu da u sastavu organske supstance nema nikakvih elemenata koji bi se mogli naći u sastavu anorganske - jedinstvo materije kao i na učenje o razvoju uopšte)

generacio spontanea (lat. generatio spontapea)
biol. v. generacio ekvivoka.

general (nlat. generalis)
najviši vojnički čin ispod maršala, u svim vojskama ima više stepena i rodova; đeneral.

generalat (nlat. generalatus)
generalski čin; vojni okrug koji spada pod jednu generalnu komandu; više zapovedništvo; đeneralat.

generalija (lat. generalia)
pl. prav. okolnosti i pitanja opšte prirode (za razliku od specijalnih okolnosti i pitanja); opšti podaci.

generalisati ()
v.generalizirati.

generalisim (nlat. generalissimus)
voj. vrhovni zapovednik, glavnokomandujući vojske.

generalisti (lat. generalis)
pl. hrišćani koji neće da budu pripadnici nijedne od postojećih hrišćanskih veroispovesti.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10