Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 12 

grand (šp. grande)
1. velikaš, dostojanstvenik, član visokog plemstva u Španiji; v. grandi.

grand (fr. grand velik)
2. igra karata u kojoj se, bez aduta, pravi najveći broj bodova (štihova); grando.

grand (fr. grand, lat. grandis)
3. veliki, važan, otmen.

grand mod (fr. grande mode)
velika moda, tj. ono što je najnovije u modi.

grande (1. grando)
2. grad, tuča; med. čmičak u oku.

grandeca (šp. grandeza, ital. grandezza)
dostojanstvo jednog granda; oholost, gordost, oholo držanje; kon grandeca (ital. con grandezza) muz. sa dostojanstvenošću, ponosito, gordo.

grandi (šp. grandes)
pl. od HIII veka članovi najvišeg naslednog plemstva u Španiji, sa mnogim povlasticama, privilegijama; up. grand 1.

grandiozitet (nlat. grandiositas)
veličanstvenost, uzvišenost, velikolepnost; grandioznost.

grandioznost ()
v. grandiozitet.

grando (ital. grando)
1. v. grand 2.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10