Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 1 

hipotetičan (gr.)
koji se osniva na hipotezi, pretpostavljen, uslovan, nedokazan, sumnjiv; pogodbeni; hipotetična rečenica gramatički: pogodbena rečen ica; log. hipotetičan sud sud sastavljen od dva prosta suda, od kojih je prvi razlog, pogodba, a drugi izlazi iz njega kao posledica, tj. predikat P pripada subjektu S samo opod pretpostavkom da predikat R pripada subjektu Q, napr.; Ako Sunce sija, trava raste; hipotetičan silogizam silogizam čije premise sadrže i hipotetične sudove (čist hipotetičan silogizam ako su obe premise hipotetični sudovi, onda je zaključask hipotetičan; mešani hipotetičan silogizam ako je jedna premisa kategoričan sud, onda je i zaključan kategoričan).


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10