Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 1 

hromatski (gr.)
bojeni, koji se tiče boja; muz. hromatska lestvica hromatska skala podela oktave na 12 stupnjeva, u lestvicu sa 7 stupnjeva umetnuto je 5 stupnjeva između osnovnog tona i sekunde, sekunde i terce, kvarte i kvinte, kvinte i sekste, sekste i septime (crne dirke i klavira) (up. temperirati); hromatska aberacija v. aberacija; hromatska polarizacija* bojene pojave što ih pokazuju u polarizovnaoj svetlosti tela koja dvojno prelamaju svetlost.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10