Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 39 

kara (tur. kara)
1. crn;često dolazi kao sastavni deo imena, napr. Kara-Đorđe, Kara-Mustafa.

kara (fr. carre, l. quadratum kvadrat)
2. vojnički: v. pod kare.

karabinac (fr. carabinier)
vojnik naoružan karabinom, laki konjanik.

karabinijeri (tal. carabinieri)
pl. konjanici naoružani karabinima; u Italiji: žandarmerijski korpusi sastavljeni od odabrane momčadi.

Karadag (tur.)
turski naziv za Crnu Goru.

karafa (tal. caraffa)
stona boca od brušenog (šlifovanog) stakla sa zapušačem.

karafina (tal. caraffa, caraffina)
mala stona boca za zejtin i sirće.

karafindl (tal. caraffina)
v. karafina.

karagoli (tal. caragolo, šp. caracol)
pl.. vrsta školjki u Jadranskom Moru koje su dobre za jelo; njihove sjajne ljušture, očišćene od krečne naslage, upotrebljavaju za pravljanje raznog ženskog nakita.

karakal (tur. kahral-kuluk crno uho, fr. eng. caracal)
zool. grabljiva, slična risu životinja iz roda mačaka (Felis caracal), živi u Aziji i Africi.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10