Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 2 

kardinalgija (gr. srce, bol)
medicinski: bol srca, osećanje pritiska na srce; grč želuca, zavijanje u želucu.

kardinalgija (l. cardinalis baglamni, stožerni; glavni; cardo, gen.c)
2. od XI veka: prvi sveštenik do pape u kat. crkvi, stariji po činu od biskupa i nadbiskupa; ima ih 70 i oni, zajedno sa papom, sačinjavaju Sveti kolegijum i papino svetodavno telo konzistorijum; 2. piće od belog vina, narandži i šećera; 3. bot. jedna vrsta jabuka; 4. zoo. crvena ptica pevačica, duga do 23. sm. živi u Sev. Americi.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10