Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 1 

kolelktivan (l. collectivus)
zbirni, skupni, zajednički, opšti; gramatički: kolektivna imenica zbirna imenica; kolektivni pojam fil. pojam koji obuhvata više predmeta kao jednu celinu, napr. puk; kolektivna garancija zajedničko jemstvo, opšte jemstvo, jemstvo svih; kolektivna presuda pravno: presuda koja obuhvata više lica; kolektivno sočivo opš. sočivo mikroskopa okrenuto predmetu; kolektivni ugovor* a) u međunarodnom pravu državni ugovor u kojem na svakoj strani učestvuje više od jedne strane ugovornice; međunarodno pravo i izgrađeno je u suštini na zaključenju kolektivnih ugovora; b) u privrednom pravu ugovor između više radnika i jednog oslodavca ili više poslodavaca.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10