Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 7 

legat (l. legatum)
1. zaveštanje, ostavljanje u nasledstvo jednog dela ostavštine nekom licu koje inače ne bi, po zakkonu, imalo prava na nasledstvo.

legat (l. legatus)
2. kod starih Rimljana: podvojvoda koji je zapovedao jednim krilom vojske u ratu; najviše pomoćnik namesnika neke pokrajine; namesnik carske pokrajine; u novije doba: papin izaslanik ili stalni pretstavnik u nekoj državi; legatus a latere ili de latere (l. legatus a latere, de latere) papin poslanik prvog reda, kardinal-poslanik; opunomoćenik Svete stolice u stvarima duhovnog suda za jednu veću oblast.

legatar (nl. legatarius)
lice kome je zaveštanjem ostavljen u nasledstvo deo zaveštačeve ostavštine, a koje inače ne bi imalo prava na nasledstvo.

legativan (nl. legativus)
poslanstven, koji spada u poslanstvo, koji se tiče poslanstva.

legato (tal. legato)
muz. v. ligato.

legator (l. lelgator)
onaj koji ostavlja zaveštanje, zaveštalac, zaveštač.

legatura (tal. legatura)
mešanje (ili: mešavina) dva ili više metala putem stapanja, slitina; *aligacija, legiranje, legura.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10