Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 7 

legen (pers. levend, tal. levantino)
1. vrsta posude sa poklopcem i drškom; leđen.

legen (eng. lagan, lagon)
2. mor. roba sa neke razbijene lađe izbačena vodom na kopno.

legena (l. lagoena)
bokast sud za vino sa dugačkim i uzanim grlom i sa ručicama sa strane.

legenda (l. legere čitati, legenda)
1. ono što treba čitati; 2. u Sred. veku: naslov knjige koja je sadržavala štiva koja su se svakog dana morala čitati na službi božjoj; 3. priča iz života svetaca, životopis svetica; izmišljena priča, bajka, gatka, basnoslovna priča; 4. natpis na vencu metalnog novca ili medalje; soljašnja ivica metalnog novca na kojoj, da bi se otežalo falzifikovanje, obično stoji kakva misao ili deviza; 5. tumač, objašnjenja znakova (na crtežu, u planu, geografskoj karti i sl.).

legendar (nl. legendarius)
pisac priča iz života svetaca, životopisac svetaca; pisac legendi.

legendaran (n l. legendarius)
koji ima karakter legende, koji spada u legende, basnoslovan; čuven, slaven (kao neki junak iz bajke).

legendarijum (nl. legendarium)
knjiga sa pričama iz života svetaca, zbirka priča o svecima, žitije svetih.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10