Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 27 

mio (gr...)
predmetak u složenicama sa značenjem: mišić, mišica

mio konto (tal.mio conto)
trg. na moj račun, za mene: per mio

miocen (gr...manji, ...nov)
geol.

miodinamija (gr...snaga, sila)
snaga mišića

miodinamometar (gr..sila, snaga, ...mera, merilo)
v. miograf

miodinija (gr...bol)
med. bol u mišićima, reumatizam mišića

miofon (gr..zvuk, glas)
med. sprava za slušanje mišićnih šumova, mišićna slušalica [v.pod eocen

miograf (gr...pišem, beležim)
aparat pomoću koga se meri snaga mišića

miografija (gr...opisivanje)
opisivanje mišića; crtanje mišićnih kretanja

miokardijum (gr...srce)
anat. mišić od koga se sastoji srce, mišićni deo srca


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10