Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 2 

mitraljez (fr.mitrailleuse)
voj. moderno vatreno oružje sa mecima kalibra vojničke puške i automatskim punjenjem i paljenjem, izbacuje u minutu oko 600 metaka; mašingever

mitraljezac (fr.mitrailleur)
vojnik koji služi u mitraljeskom odeljenju, vojnik koji rukuje mitraljezom


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10